Εκδόσεις

Εκδόσεις

Το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου, με την συνδρομή ειδικών επιστημόνων και ερευνητών, σχεδιάζει και υλοποιεί επιστημονικές εκδόσεις και βιβλία αναφοράς. Οι εκδόσεις είναι επικεντρωμένες στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Εγγύς Ανατολή, αξιοποιώντας κατά κύριο λόγο τεκμήρια από την Συλλογή του Ιδρύματος. Αφορούν στους τομείς της βιβλιολογίας, της χαρτογραφίας, των χειρογράφων, καθώς και σε δημοσιεύσεις από τα Διεθνή Συνέδρια του Ιδρύματος σε τόμους πρακτικών.

Χαρτογραφία

Κατασκευή Βάσης Χαρτογραφικών Δεδομένων και διαδικτυακής εφαρμογής παρουσίασης των γεωγραφικών πληροφοριών του Χάρτη του Kitchener για τη νήσο Κύπρο (έκδοσης 1885)

Ηλεκτρονική έκδοση (e-book)
Γλώσσα κειμένου: ελληνική και αγγλική
Αθήνα, 2022
2η έκδοση αναθεωρημένη (1η έκδοση 2017)

Περισσότερα
Χαρτογραφία

Cyprus: The Book of Maps. Annotated Catalogue of the Printed Maps of Cyprus, Volume 2: 17th Century

Καταλογογράφηση: Ashley Baynton-Williams
Επιμέλεια: Άρτεμις Σκούταρη
Γλώσσα κειμένου: αγγλική
Αθήνα, 2020

Περισσότερα
Χαρτογραφία

Cyprus: The Book of Maps. Annotated Catalogue of the Printed Maps of Cyprus, Volume 1: 15th-16th Centuries

Καταλογογράφηση: Ashley Baynton-Williams
Επιμέλεια: Άρτεμις Σκούταρη
Γλώσσα κειμένου: αγγλική
Αθήνα, 2016

Περισσότερα
Χαρτογραφία

A Catalogue of Printed Maps of Greece 1477-1800

Συγγραφέας: Χρήστος Γ. Ζαχαράκις
Επιμέλεια: Άρτεμις Σκούταρη
Γλώσσα κειμένου: αγγλική
Αθήνα, 2009 (3η έκδοση)

Περισσότερα
Χαρτογραφία

Γλυκεία χώρα Κύπρος: Η Ευρωπαϊκή Χαρτογραφία της Κύπρου (15ος–19ος αιώνας)

Επιμέλεια: Άρτεμις Σκούταρη
Εισαγωγή: Γιώργος Τόλιας
Τεχνική Σύμβουλος: Λεονόρα Ναβάρι
Γλώσσα κειμένου: ελληνική και αγγλική
Αθήνα, 2003

Περισσότερα