Ακαδημαϊκά προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αξιοποιούν τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου σε συνδυασμό με διαδικτυακές εφαρμογές, δημιουργώντας νέα ψηφιακά εργαλεία για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.