Ακαδημαϊκά προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αξιοποιούν τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου σε συνδυασμό με διαδικτυακές εφαρμογές, δημιουργώντας νέα ψηφιακά εργαλεία για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι μια νέα δράση στην οποία επικεντρώνεται το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου με στόχο την ελεύθερη διάχυση της γνώσης. Η πρώτη ύλη πηγάζει από τα ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα και βασίζονται σε τεκμήρια από την Συλλογή του Ιδρύματος.

Με εργαλείο τον χάρτη του Kitchener

Δύο παραδείγματα εκπαιδευτικής δράσης που υλοποιήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2018, σε συνδυασμό με την διαδραστική εφαρμογή για τον χάρτη της Κύπρου από τον Kitchener:

  • Δημοτική Εκπαίδευση – Γ΄Δημοτικό Παλλουριώτισσας, Λευκωσία (ηλικίες: 11-12 χρονών).
    Στο πλαίσιο του μαθήματος Εικαστικής Αγωγής οργανώθηκε και διδάχτηκε η ενότητα «Ερευνούμε τη Φύση Γύρω από το Σχολείο Μας», με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών στην αναγνώριση, μελέτη και διάσωση εδώδιμων φυτών της περιοχής. Η εφαρμογή του χάρτη του Kitchener από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου, αξιοποιήθηκε χάρη στα επίπεδα που διαθέτει, επιτρέποντας την συγκέντρωση στοιχείων για το Υδρογραφικό Δίκτυο και τα Σημεία Ενδιαφέροντος της Κύπρου (και ειδικά της Λευκωσίας) που συνδέονται με τον υδροφόρο ορίζοντα και τους ταμιευτήρες νερού.

  • Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Πρόγραμμα Καλών Τεχνών, Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (ομάδα 13 φοιτητών).
    Η εκπαιδευτική δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων του 2ου έτους Process and Project Based Practice & Collaborative Art Practice. Μέσα από την χρήση εικόνας και εικαστικής καταγραφής διαμορφώθηκε μια συλλογική εικονική αφήγηση που εξερευνά την έννοια της χαρτογράφησης, την χρήση της γης και την φύση στην πόλη, καθώς και τον ρόλο του καλλιτέχνη ως μέρος αυτής της διαδικασίας. Tα νερά, οι κήποι, τα φυτά, τα δέντρα και η ύπαιθρος της Λευκωσίας, καθώς και οι ιστορίες των κοινοτήτων που δημιουργήθηκαν μέσα από την καλλιέργειά τους, τόσο κατά το παρελθόν όσο και στο παρόν, λειτουργούν ως αφορμή για να στοχαστούμε τον φυσικό κόσμο όπως διαμορφώνεται στο αστικό περιβάλλον. Ως ένα από τα υπόβαθρα εργασίας, χρησιμοποιήθηκε η διαδραστική εφαρμογή του χάρτη του Kitchener από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου.

Προσεχώς

Διαδραστικές εφαρμογές θα είναι σύντομα διαθέσιμες για κινητά τηλέφωνα και tablets, εμπλουτίζοντας το εκπαιδευτικό υλικό.

Η διαδραστική εφαρμογή του χάρτη του Kitchener κατά την εκπαιδευτική δράση στο Γ' Δημοτικό Παλλουριώτισσας στην Κύπρο.
Η διαδραστική εφαρμογή του χάρτη του Kitchener κατά την εκπαιδευτική δράση στο Γ' Δημοτικό Παλλουριώτισσας στην Κύπρο.