Ακαδημαϊκά Προγράμματα

Συνέδρια

Το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου διοργανώνει σειρά Διεθνών Συνεδρίων, υπό τον γενικό τίτλο Περιήγηση και Χαρτογράφηση του Ελληνικού Χώρου.