Ακαδημαϊκά Προγράμματα

Ερευνητικά προγράμματα

Ενημερωθείτε για τα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου και στηρίζονται σε σπάνια τεκμήρια της Συλλογής του. Τα προγράμματα εκπονούνται σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς.

list_1833.jpg

Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33)

Μία μοναδική ιστορική πηγή και πρόδρομος του σύγχρονου κτηματολογίου, η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή 1832/33 καταγράφει κατόχους ιδιοκτησίας, οικογένειες, επαγγέλματα, καθώς και γαίες, καλλιέργειες, κτίρια, ζώα και τόπους λατρείας στην Κύπρο.

Περισσότερα
zefyros_out.jpg

ΖΕΦΥΡΟΣ

Καινοτόμο Ερευνητικό Πρόγραμμα αποδελτίωσης ταξιδιωτικής γραμματείας με θέμα την Κύπρο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Περισσότερα