Ερευνητικά προγράμματα

Αναπαραστάσεις της Κύπρου

Ανακαλύψτε την Κύπρο του χθες μέσα από σπάνιους χάρτες και χαρακτικά!

Διαδραστική εφαρμογή που αξιοποιεί σπάνιους ιστορικούς χάρτες 16ου – 19ου αιώνα της Κύπρου. Βασίζεται στα αποτελέσματα του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναπαραστάσεις της Παράκτιας Ζώνης της Κύπρου μέσα από τομές ιστορικών χαρτών και άλλες απεικονίσεις», που εκπονήθηκε από το Τμήμα Γεωγραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (2018-2019), με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Χρίστο Χαλκιά και χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου.

Η διαδικτυακή εφαρμογή αναδείχθηκε πρώτη στην κατηγορία 'Best DH Public Engagement' των Βραβείων στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (DH Awards), για το έτος 2019.

Διάχυση