Υποτροφίες

Υποβολή Αίτησης

ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID-19 Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η 31η ΜΑΪΟΥ 2020.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών με θέμα διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής σχετικό με την Κύπρο άνοιξε την 1η Μαρτίου 2020.
Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 31η Μαΐου 2020.