Υποτροφίες

Αίτηση

Το 10ο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation ολοκληρώθηκε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εύχεται Καλή Επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 30 Ιουλίου 2022.