Free cookie consent management tool by TermsFeed

Συνέδρια

3ο Διεθνές Συνέδριο

Η γνώση είναι δύναμη

2-4 Νοεμβρίου 2016

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου με τίτλο «Η γνώση είναι δύναμη», πραγματοποιήθηκε στις 2-4 Νοεμβρίου 2016 στη Λευκωσία, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η διοργάνωση είχε στόχο την διερεύνηση των ιστορικών διαστάσεων και διαδρομών της γνώσης που παραδίδεται μέσα από βιβλία και χάρτες, ξεκινώντας από την σφαίρα των ιδιωτικών πρωτοβουλιών για την κωδικοποίηση της γνώσης και προχωρώντας σε ζητήματα που σχετίζονται με την δημόσια διάχυσή της, προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Οι Βιβλιοθήκες ως Αποθετήρια Γνώσης: Παρόν και Μέλλον
  • Οι Χάρτες ως Αποθετήρια Γνώσης και Εκφράσεις Ισχύος
  • Χαρτογραφία ως Πεδίο Συνάντησης του Επιστημονικού Λόγου και της Καλλιτεχνίας
  • Βιωματική Χαρτογραφία

Μέσω ειδικών παρουσιάσεων και συζητήσεων παρουσιάστηκαν τα επιτεύγματα σημαντικών βιβλιοθηκών σε Ευρώπη και Αμερική, καθώς και οι προκλήσεις και οι προοπτικές διαφορετικών τύπων Ανοικτών Βιβλιοθηκών. Ανακοινώσεις βασισμένες σε αδημοσίευτα χειρόγραφα χαρτογραφικά τεκμήρια από την Συλλογή του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου ανέδειξαν την πολύπλευρη φύση και λειτουργία ενός άλλου, πιο συμπυκνωμένου είδους αποθετηρίων γνώσης και ισχύος: των χαρτών.


Για την έκδοση των πρακτικών:

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Σύλβια Ιωάννου,

Ιδρύτρια του Sylvia Ioannou Foundation

Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Στεφάνου

Ειδική Γραμματέας

Ευαγγελία Σοφιανού

Επιστημονική Επιτροπή

Παναγιώτης Ν. Δουκέλλης

Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα

Νατάσσα Κωνσταντινίδου

Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Άγγελ Νικολάου-Κονναρή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Φίλιππος Τσιμπόγλου

Γενικός Διευθυντής, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εναρκτήρια Συνεδρία

Χαιρετισμοί

Καθ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου

Σύλβια Ιωάννου
Ιδρύτρια του Sylvia Ioannou Foundation

Κώστας Καδής
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου

Video

Παρουσίαση δράσεων του Sylvia Ioannou Foundation

Εκδόσεις

Cyprus and the Levant: Rare Books from the Sylvia Ioannou Foundation
Leonora Navari, καταλογογράφος

Cyprus: The Book of Maps, Annotated Catalogue of the Printed Maps of Cyprus, Volume 1
Άρτεμις Σκούταρη, επιμελήτρια

Corsairs and Pirates in the Eastern Mediterranean, Fifteenth-Nineteenth Centuries
David J. Starkey, επιστημονικός επιμελητής

Video

Έρευνα

1o Ερευνητικό Πρόγραμμα του Sylvia Ioannou Foundation
Χρίστος Χαλκιάς
Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Εναρκτήρια oμιλία

Παναγιώτης Ν. Δουκέλλης, εκ μέρους του Sylvia Ioannou Foundation
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα

Video
Συνάντηση με τους Ειδικούς – Οι Βιβλιοθήκες ως Αποθετήρια Γνώσης: Παρόν και Μέλλον

Συντονιστής

Φίλιππος Τσιμπόγλου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Πρακτικά Συνεδρίας

Έλενα Διομήδη-Παρπούνα
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κωνσταντία Κωνσταντίνου
Stony Brook University

Μέρος 1
Εξετάζοντας Πέντε Μοντέλα Βιβλιοθηκών

Paul Ayris
UCL Library Services

Milan Hughston
Museum of Modern Art Library (MoMA)

Γιάννης Ιωαννίδης
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», OpenAIRE

Jakob Heide Petersen
Copenhagen Main Library

Kaisa Sinikara
Helsinki University Library

Video

Μέρος 2
Διερευνώντας Συνέργειες και Προοπτικές

Paul Ayris
UCL Library Services

Milan Hughston
Museum of Modern Art Library (MoMA)

Γιάννης Ιωαννίδης
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», OpenAIRE

Jakob Heide Petersen
Copenhagen Main Library

Kaisa Sinikara
Helsinki University Library

Video

Μέρος 3
Στρογγυλή Τράπεζα και Συμπεράσματα

Paul Ayris
UCL Library Services

Milan Hughston
Museum of Modern Art Library (MoMA)

Γιάννης Ιωαννίδης
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», OpenAIRE

Jakob Heide Petersen
Copenhagen Main Library

Kaisa Sinikara
Helsinki University Library

Video
Συνεδρία I 
Οι Χάρτες ως Αποθετήρια Γνώσης και Εκφράσεις Ισχύος

Πρόεδρος: Thomas A. Sinclair

Ένας σπάνιος πορτολάνος άτλας του Giovanni Battista Cavallini και το χαρτογραφικό εργαστήριο του Λιβόρνου

Corradino Astengo

Video

Χαρτογραφική γνώση και αυτοκρατορική εξουσία στη Μεσόγειο του 18ου αιώνα

Pınar Emiralioğlu

Video

Ένας χειρόγραφος οθωμανικός ναυτικός χάρτης της Μεσογείου του 17ου-18ου αιώνα ως έκφραση θεωρητικής και πρακτικής γεωγραφικής γνώσης

Beatrice Gruendler

Video

Συζήτηση

Video
Συνεδρία II 
Η Χαρτογραφία ως Πεδίο Συνάντησης του Επιστημονικού Λόγου και της Καλλιτεχνίας

Πρόεδρος: Μαρία Ιακώβου

Χαρτογραφία και σταυροφορία στη Φλωρεντία των Μεγάλων Δουκών

Sean Roberts

Video

Συγγένεια, συνοχή και απόκλιση στις απεικονίσεις της πόλης στη νεότερη οθωμανική χαρτογραφία

Çiğdem Kafescioğlu

Video

Παράκτια τοπωνύμια της Μεσογείου σε χειρόγραφο Οθωμανικό χάρτη της συλλογής του Sylvia Ioannou Foundation

Αγαμέμνων Τσελίκας

Video

Ο Giovanni Battista Cavallini και η παράδοση των πορτολάνων ατλάντων της Μεσογείου

Emmanuelle Vagnon

Συζήτηση

Video
Συνεδρία III 
Βιωματική Χαρτογραφία

Πρόεδρος: Ειρήνη Παπαδάκη

Απο το βιβλίο στον χάρτη: Ισχύς, φορητότητα και επιτέλεση σε χάρτη της Κύπρου από ανώνυμο Γάλλο περιηγητή του 18ου αιώνα

Veronica della Dora

Video

Ιχνηλατώντας εικονογραφημένους οθωμανικούς χάρτες: Kitab-ı Bahriye

Günsel Renda

Video

Συζήτηση

Video

Συμπεράσματα

Παναγιώτης Ν. Δουκέλλης


Φίλιππος Τσιμπόγλου

Video

Corradino Astengo

Professor (ret.), Dipartimento di Scienze dell'Antichità, del Medioevo e geografico-ambientali (DISAM), Università degli Studi di Genova

Paul Ayris

Director of University College London Library Services

Veronica della Dora

Professor, Department of Geography, Royal Holloway, University of London

Έλενα Διομήδη-Παρπούνα

Αναπληρώτρια Διευθυντή Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παναγιώτης Ν. Δουκέλλης

Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα

Pınar Emiralioğlu

Associate Professor, Department of History, Sam Houston State University

Beatrice Gruendler

Professor, Department of Semitic and Arabic Studies, Freie Universität Berlin

Milan Hughston

Chief of Library and Museum Archives of the Museum of Modern Art (MoMA)

Μαρία Ιακώβου

Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γιάννης Ιωαννίδης

Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», OpenAIRE

Çiğdem Kafescioğlu

Associate Professor, Department of History, Boğaziçi University

Κωνσταντία Κωνσταντίνου

Dean of University Libraries, Stony Brook University

Ειρήνη Παπαδάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Jacob Heide Petersen

Director of the Copenhagen Main Library

Günsel Renda

Professor, Department of Archaeology and History of Art, Koç University

Sean Roberts

Assistant Professor, Department of Art History, Virginia Commonwealth University in Qatar

Thomas A. Sinclair

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Kaisa Sinikara

Professor, former Librarian of the Helsinki University Library

Αγαμέμνων Τσέλικας

Προϊστάμενος του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου, Μορφωτικό Ιδρύμα Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος

Φίλιππος Τσιμπόγλου

Γενικός Διευθυντής, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Emmanuelle Vagnon

Researcher, Centre National de Recherches Scientifiques (CNRS), Paris