Νέα

Συμμετοχή στην έκθεση «Κρήτη. Αναδυόμενες πόλεις: Άπτερα ― Ελεύθερνα ― Κνωσός»

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 12 Δεκεμβρίου 2018 - 30 Απριλίου 2019

Πρόκειται για μια πολυέκθεση με πλούσιο οπτικό και ηχητικό υλικό, οθόνες, χάρτες, αναγεννησιακά βιβλία αλλά και χρήση των μέσων της νέας τεχνολογίας. Η έκθεση εστίασε σε τρεις σημαντικές πόλεις με βάση τα κοινά τους χαρακτηριστικά: τη δημιουργία τους, την ακμή, την παρακμή, την καταστροφή, την εγκατάλειψη και τον «θάνατό» τους, τη λήθη.

Το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου συμμετείχε στην έκθεση με τον δανεισμό εκδόσεων από τους Lazius (έκδοση 1558, B.2114), Bordone (έκδοση 1528, B.0861), Münster (έκδοση 1544, B.2008), Porcacchi (έκδοση 1572, B.2184), Breydenbach (έκδοση 1486, B.0036) από την Συλλογή, οι οποίες περιέχονται στον κατάλογο της έκθεσης μαζί με την Χάρτα του Ρήγα (M.0287).