Περιγραφή

This work was frequently reprinted in 8vo in the late 18th century and well into the 19th. The Swedish travellers Höpken and Carlsson [=Carleson] travelled together in Cyprus and the Holy Land from 1733 to 1736. In March 1734 they arrived in Constantinople and carried out a diplomatic mission which involved the Count de Bonneval. Höpken remained in Turkey until 1742, while Carlsson was there until 1745. This account of their journey was edited by L. R., that is, Lorens Rebrén or Rebréen (1748-1813).

Στοιχεία βιβλίου
Book ID
B.0295
Title

Twänne Stora Swenska Herrars Rese=Beskrifning, Jfrän Cypren, til Asien, Förlofwade Landet, Jerusalem, och Christi Graf, Jämte Andra märkwärdiga Orter och namnkunniga ställen, med Chronologiska, Genealogiska och Geographiska Anmärkningar, Upsatte af L. R. Stockholm, Tryckt hos Lorens Ludvig Grefing, 1768.

Short Title
Rese=Beskrifning, Ifrän Cypren, til Asien ...
Format
Sm. 4to
Edition
First edition
Place of publication
Stockholm
Publishing responsibility
Lorens Ludvig Grefing
Year
1768