Νέα

Συμμετοχή στην ημερίδα «Ένα βιβλίο, έξι αιώνες ιστορίας. Εκδόσεις από την αυγή της τυπογραφίας στις βιβλιοθήκες της Αθήνας»

Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, 13 Απριλίου 2019

Στην ημερίδα που διοργάνωσε το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, με θέμα «Ένα βιβλίο, έξι αιώνες ιστορίας. Εκδόσεις από την αυγή της τυπογραφίας στις βιβλιοθήκες της Αθήνας», συμμετείχε το Ίδρυμα Σύλβιας Ιώαννου με την παρουσίαση ενός τεκμηρίου από τη Συλλογή του.

Τίτλος εισήγησης: «Σκέψεις και παρατηρήσεις γύρω από ένα αρχέτυπο του 1481»
Leonora Navari, Βιβλιογράφος – Ιστορικός του βιβλίου
Μαρία Γιουρούκου, Φιλόλογος-Παλαιογράφος, Δρ. Φ.
Sylvia Ioannou Foundation

Από τη Συλλογή του Sylvia Ioannou Foundation παρουσιάστηκε το αρχέτυπο Abbreviatio Pii Pont.Max.Svpra Decades Blondi Ab Inclinatione Imperii Vsque Ad Tempora Iohannis Vicesimi Tercii. Pont. Max. [colophon: D.D.L.D.S.P.V. Anno .MCCCCLXXXI.], η επιτομή που συνέταξε ο πάπας Πίος Β ́ (Enea Silvio Piccolomini, 1405-1464), έχοντας ως βάση το σύγγραμμα του Flavio Biondo για την ιστορία της Ευρώπης. Η επιτομή τυπώθηκε το 1481 στην Ρώμη, από έναν τυπογράφο/εκδότη με βραχύβια δράση. Διερευνήθηκαν τεχνικά χαρακτηριστικά του βιβλίου ⎼μια ιδιαιτερότητα του οποίου απασχόλησε ορισμένους προκατόχους του⎼, η κτητορική διαδρομή του, ορισμένα στοιχεία για τον τυπογράφο/εκδότη. Παράλληλα, έγινε λόγος για την πολιτική του Ιδρύματος ως προς τα βιβλία που συγκροτούν τη Συλλογή του.