Λεπταὶ Γραμμαὶ ...

Description

A second edition was published the same year in Leipzig. Kepiades trained as a lawyer and acted as secretary to various local courts, particularly that of Famagusta. He also acted as translator for the British criminal court in Cyprus and for the military police of Limassol.

Book Details
Book ID
B.0183
Title

ΛΕΠΤΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ Β. ΚΗΠΙΑΔΟΥ Πρῴην Γραμματέως καὶ Διερμηνέως τοῦ Ἀγγλικοῦ κακουργοδικείου, τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου καὶ Πταισματοδικείου Ἀμμοχώστου (Κύπρου) καὶ τῆς Στρατιωτικῆς ἀστυνομίας ἐν Λεμησσῷ (Κύπρου). ΕΝ ΚΥΠΡῼ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ «Η ΙΣΟΤΗΣ» 1894

Short Title
Λεπταὶ Γραμμαὶ ...
Format
8vo
Edition
First edition
Place of publication
Cyprus
Publishing responsibility
Isotis Press
Year
1894